Scholen

Experience

Met de Experience laten we jongeren hedendaagse dans zien en ervaren. Jongeren leren dat je met dans een verhaal of een gevoel kan overbrengen en ontdekken wat je er zelf in kunt herkennen. De choreografen en dansers van het gezelschap vertellen over hoe dansvoorstellingen gemaakt worden en wat er allemaal bij komt kijken. Via beweging en samen dansen komen de kinderen in contact met muzikaliteit en worden zij zich bewust van de expressieve mogelijkheden van het lichaam. 

Bijvoorbeeld: Nice to meet you!
Leuk om je te ontmoeten, zeggen we. Maar het is ook spannend, een beetje eng. We zwaaien, buigen heel deftig of we geven een hand om toch dichterbij een vreemde te komen. Samen dansen kan ook en dat gaan we uitproberen. Kijk maar naar de dansers.